Despre

Oferta noastră este identificată cu realizarea serviciilor de cadastru și topografie.

Serviciile ce vor fi prestate de societatea Almaricad Rubin SRL-D au următoarele caracteristici:

  • Lucrări de specialitate: lucrările în domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei, fotogrametriei, cartografie
  • Lucrările tehnice de cadastru: determină poziția, configurația și suprafața imobilelor și a construcțiilor
  • Lucrări de cartografie: lucrările de teren și de birou aferente execuției, modernizării și completării rețelelor de sprijin, de îndesire și de ridicare, precum și cele necesare realizării planurilor și hărților analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului și ale ortofotoplanurilor, rezultate în urmă unor operațiuni topografice
  • Lucrări de geodezie: ansamblul de lucrări aferente inventarierii, execuției, modernizării și completării Rețelei Geodezice Naționale, a rețelelor de sprijin, de îndesire și de ridicare care se desfășoară pe suprafețe mai mari de 100 km pătrați, precum și realizarea de modele geoid/cvasigeoid
  • Lucrări de fotogrametrie: ansamblul lucrărilor aferente obținerii de imagini bidimensionale sau tridimensionale ale suprafeței terestre sau ale altor obiecte cu scopul determinării formei, dimensiunilor și a diversității proprietății, atribute, ale acestora, indiferent de senzorii folosiți în acest scop. De asemenea, obținerea de produse cartografice, hărți și planuri, prin tehnici fotogrametrice se încadrează în categoria lucrărilor de fotogrametrie.
  • Lucrările de cadastru sporadic: sunt executate la nivel de imobil, la cerere, în vederea înscrierii imobilului în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară
  • Lucrările de cadastru sistematic: se realizează la nivelul unităților administrativ teritoriale, pe sectoare cadastrale