Servicii

Societatea ALMARICAD RUBIN SRL-D execută:

 1. LUCRARI DE CADASTRU  SI  INTABULARE
 2. STUDII TOPOGRAFICE
 3. DEZMEMBRARI, ALIPIRI, COMASARI, PARCELARI, TRASARI, PICHETARI
 4. LUCRARI DE CADASTRU DE SPECIALITATE
 5. LUCRARI DE TOPOGRAFIE INGINEREASCA:
 •  Lucrări de cadastru şi intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane şi extravilane
 • Dezmembrări, parcelari si/sau lotizări de terenuri intravilane şi extravilane
 • Comasări si/sau alipiri de terenuri sau parcele
 • Realizare planuri topografice de situaţie în format analogic şi digital
 • Ridicări topografice necesare executării proiectelor diverselor investiţii (construcţii, amenajări, restructurări)
 • Documentaţii topografice pentru PUD şi PUZ
 • Trasări construcţii, cote, limite de proprietate
 • Randare şi modelare 3D
 • Determinări volume de săpătură/umplutură
 • Determinări de coordonate puncte prin metode GPS
 • Scoatere din circuitul agricol al terenurilor aflate în extravilanul sau intravilanul localităţilor.

Serviciile prestate de societatea Almaricad Rubin SRL-D se refera in principal la masuratori terestre (planuri si harti topografice; planuri si harti cadastrale; planuri de situatie cu curbe de nivel; planuri de incadrare in zona; plan cadastral si plan cadastral de ansamblu; plan de amplasament si delimitare; plan parcelar; plan de incadrare in tarla; calcul punct geodezic; repozitionare; date suport pentru planificare teritoriala; web mapping. Datorita echipamentelor de ultima generatie si personalului de specialitate, aceste servicii au un grad ridicat de acuratete si profesionalism. Intelegem sa ne creăm avantaje pe piata concurentiala printr-o buna intelegere a serviciilor noastre, prin intelegerea clientilor si prin identificarea oportunitatilor unice si exploatarea creativa a lor.

Serviciile ce vor fi prestate de societatea Almaricad Rubin SRL-D au următoarele caracteristici:

 • Lucrari de specialitate: lucrarile in domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei, fotogrametriei, cartografie
 • Lucrarile tehnice de cadastru: determina pozitia, configuratia si suprafata imobilelor si a constructiilor
 • Lucrari de cartografie: lucrarile de teren si de birou aferente executiei, modernizarii si completarii retelelor de sprijin, de indesire si de ridicare, precum si cele necesare realizarii planurilor si hartilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului si ale ortofotoplanurilor, rezultate in urma unor operatiuni topografice
 • Lucrari de geodezie: ansamblul de lucrari aferente inventarierii, executiei, modernizarii si completarii Retelei Geodezice Nationale, a retelelor de sprijin, de indesire si de ridicare care se desfasoara pe suprafete mai mari de 100 km patrati, precum si realizarea de modele geoid/cvasigeoid
 • Lucrari de fotogrametrie: ansamblul lucrarilor aferente obtinerii de imagini bidimensionale sau tridimensionale ale suprafetei terestre sau ale altor obiecte cu scopul determinarii formei, dimensiunilor si a diversitatii proprietatii, atribute, ale acestora, indiferent de senzorii folositi in acest scop. De asemenea, obtinerea de produse cartografice, harti si planuri, prin tehnici fotogrametrice se incadreaza in categoria lucrarilor de fotogrametrie.
 • Lucrarile de cadastru sporadic: sunt executate la nivel de imobil, la cerere, in vederea inscrierii imobilului in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
 • Lucrarile de cadastru sistematic: se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, pe sectoare cadastrale

Efectuarea si prestarea acestor servicii presupune realizarea urmatoarelor produse:

 • Planul cadastral : constituie reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ teritoriala, inscrise in cartea funciara. Planul cadastraleste un document tehnic, intocmit in sistemul national de referinta si este actualizat la cerere sau din oficiu de catre oficiile teritoriale, in cadrul lucrarilor de cadastru sporadic sau de cadastru sistematic .Planul cadastral contine limitele imobilelor, ale constructiilor permanente si numerele cadastrale.
 • Planul topografic: este reprezentarea conventionala, in plan, analogica sau digitala
 •  Planul cadastral de ansamblu: se intocmeste la nivelul UAT-urilor si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare , elemente de toponime, denumirea unitatilor administrativ-teritoriale
 • a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si in sistem national de referinta
 • planul de amplasament si delimitare: reprezinta documentul tehnic de constatare a situatiei reale din teren prin care sunt determinate limitele si suprafetele terenurilor si/sau constructiilor, rezultate din masuratori. Coordonatele punctelor se determina in sistem national de referinta.
 • Planul parcelar: este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc. Planul parcelar se intocmeste in format analogic si digital se se integreaza in planul cadastral dupa receptia acestuia de catre oficiul teritorialprin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente si inscrierea in cartea funciara
 • Planul de incadrare in tarla: se intocmeste in lipsa planului parcelar si contine reprezentarea limitelor tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului in cauza si orice alte detalii fixe din teren. Imobilul inregistrat in baza planului de incadrare in tarla poarta mentiunea „ imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar”.
 • Proces verbal de vecinatate: incheiat intre propietarul imobilului si detinatorii imobilelor invecinate este actul de constatare a situatiei din teren, prin care se exprima acordul cu privire la identificarea corecta a limitelor comune recunoscute de catre acestia , intocmit de persoana autorizata cu prilejul identificarii si masurariiimobilului care face obiectul masuratorii cadastrale.
 • Repozitionarea este operatiunea de rectificare a coordonatelor imobilului pozitionat gresit in planul cadastral, prin rotatie, translatie, modificarea geometriei anterior receptionate
 • Stabilirea punctului geodezic: element din reteaua geodezica materializat in teren , pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire si cu fisa de descriere

Retea geodezica: totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie-trilateratie pentru pozitionarea in plan si reteaua de nivelment si gravimetrie pentru pozitionarea altimetrica.reteaua de triangulatie-trilateratie este formata din puncte situate pe o anumita suprafata, incadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat determinari astronomice si/sau directii azimutate, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistem unitar de referinta.