Documente necesare

ACTE NECESARE PETRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE):

1. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta – copii legalizate
2. Certificat de casatorie – copie legalizata
3. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie – in original
4. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate
5. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copie legalizata;
6. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( B.I. / C.I. )- copii xerox.
7. Plan semnat si stampilat de Primarie
8. Cereri semnate de proprietar

ACTE NECESARE PETRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE):

1. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta- copii legalizate
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite – in original
3. Certificat de casatorie – copie legalizata
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( C.I. / B.I. ) – copii xerox
5. Copie plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane ) – in original
6. Plan semnat si stampilat de Primarie
7. Cereri semnate de proprietar

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie – in original
3. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox
4. Autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate
5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect – copii xerox
6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox
7. Certificat de casatorie – copie legalizata
8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original
10. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata
11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata
12. Plan semnat si stampilat de Primarie
13. Cereri semnate de proprietar

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original
2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox
3. Actele de proprietate – copii xerox
4. Certificat de casatorie – copie legalizata
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox
6. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original
7. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original
8. Plan semnat si stampilat de Primarie
9. Cereri semnate de proprietar

ACTE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE/RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LISTEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original
2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox
3. Actele de proprietate – copii xerox
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original
6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata
7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata
8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original
9. Plan semnat si stampilat de Primarie
10. Cereri semnate de proprietar